dainganxanh's blog Hình ảnh - Sự kiện Nghe - Xem - Đọc - Ngẫm

Quang Trung – Mùa xuân đại thắng

Written by dainganxanh

Tác phẩm dainganxanh đạo diễn và tổ chức tập luyện nhân kỷ niệm 10 năm ngày sinh CQT đây

About the author

dainganxanh

1 Comment

  • Tay nghể của đồng chí lên cao dữ rồi đó nghe ! Tuy nhiên cần “Think out of the box” đi… Đội hình đội ngũ hoài… cũng chán đó. Đổi mới đê,,,

Leave a Reply to Tuan Nguyen X