1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Sách của tác giả Trương Ngọc Thơi, xuất bản năm 2008, NXB ĐHQG Hà Nội.