Sách của tác giả Trương Ngọc Thơi, xuất bản năm 2008, NXB ĐHQG Hà Nội.

Thẻ:,