Tránh nhiễm khuẩn nơi công cộng

Trên cơ thể con người, các tế bào vi khuẩn tồn tại nhiều hơn tế bào của con người. Có khoảng 200 loài sống trong cộng sinh trên cơ thể chúng ta và đảm nhận những chức phận cần thiết cho sự sống, nhiều vi khuẩn là một phần không thể thiếu đối với một cơ thê sống. Tuy nhiên, rất nhiều vi khuẩn là khắc tinh của […]