Vận dụng lý thuyết khảo thí cổ điển nhằm nâng cao chất lượng đề trắc nghiệm khách quan

 Sáng kiến kinh nghiệm năm 2012 Trên thực tế, học lực (năng lực) của học sinh Việt Nam vẫn còn được đánh giá thông qua điểm số thô, nghĩa là điểm có được từ các bài thi/kiểm tra chứ chưa áp dụng các phương pháp thống kê chuyển đổi các điểm số thô thành điểm […]