Hãy sống cuộc đời của chính bạn

“Thời gian của các bạn là hữu hạn, vì thế đừng phí phạm thời gian để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị sập bẫy các giáo điều để phải sống cuộc sống của mình theo cách nghĩ của người khác. Đừng để tiếng nói quan điểm của người khác nhấn chìm tiếng nói […]

Kỷ yếu Hội thảo Vai trò của hoạt động kiểm tra – đánh giá trong đổi mới giáo dục ở Việt Nam

Nội dung của Hội thảo tập trung vào ba mảng vấn đề: 1. Phân tích và đánh giá thực tiễn kiểm tra đánh giá giáo dục và dạy học trong nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay. 2. Giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc thực hiện kiểm […]