Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh giới thiệu “100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố nên đọc”

STT SÁCH TÁC GIẢ 1. Nhóm lý tưởng cách mạng, truyền thống quê hương đất nước (21 cuốn)       1 Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh       2 Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khoan       3 Bác Hồ cây đại thọ Minh Tuấn       […]