Digital 2020 Vietnam – Bức tranh toàn cảnh xã hội số ở Việt Nam

Báo cáo là một bức tranh toàn cảnh về xã hội số của Việt Nam đến tháng 01/2020. Theo báo cáo, tháng 01 năm 2020 Việt nam có 96.9 triệu người, trung bình mỗi người sở hữu 1.5 điện thoại (cả nước có 145.8 triệu điện thoại di động đang hoạt động); 68.17 triệu người […]

Kỷ yếu Hội thảo: Đào tạo trực tuyến trong nhà trường Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Hội thảo bao gồm các nội dung chính như sau: 1. Trao đổi kinh nghiệm về mô hình đào tạo trực tuyến của các trường (những thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức, đào tạo…) 2. Kinh nghiệm của những nhà quản lý giáo dục về việc tổ chức quản lý, đầu tư […]

Bài tập thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện

Thót bụng thở raPhình bụng thở vàoHai vai bất độngChân tay thả lỏngÊm chậm sâu đềuTập trung theo dõiLuồng ra luồng vàoBình thường qua mũiKhi gấp qua mồmĐứng ngồi hay nằmỞ đâu cũng đượcLúc nào cũng được! Thở khi đi bộ: Phương pháp này kết hợp giữa tập thở với đi bộ, thích hợp cho […]