5 hiệu ứng tâm lý phổ biến khi tiếp cận thông tin

Nguồn: Sưu tầm tổng hợp 1. Hiệu ứng Semmelweis (Semmelweis reflex) Hiệu ứng: Bạn chỉ nhìn thấy những gì bạn muốn thấy. Trong số rất nhiều sự thật, bộ não bạn sẽ chỉ lựa chọn những sự thật phù hợp với kỳ vọng và lý tưởng của bạn. Đồng thời, nó từ chối tiếp nhận […]