Nâng cao giá trị lễ hội truyền thống của các dân tộc anh em ở Bình Phước

Bình Phước : Cổng thông tin điện tử Bình Phước là địa phương có 40 dân tộc thiểu số với 195.659 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Trong đó, có nhiều dân tộc sống lâu đời như người S’Tiêng, Mnông, Khmer, Châu Mạ và người Nùng, Tày, Mường, Thái, Dao, Mông, Chăm. Có nhiều […]

Hấp dẫn không gian văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng vùng Đông Nam bộ tại Bình Phước

Không gian trưng bày, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng các địa phương vùng Đông Nam bộ do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào tối nay 4-1 tại khuôn viên Trung tâm hành chính thị xã Phước […]

Active Office 2016, Office 2019, Windows 10 bằng cmd

cmd active office 2016, cmd active office 2019, cmd active windows 10, windows 8, windows 8.1 Office 2016 Pro Plus @echo off title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if […]