Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước

Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn Khái niệm, nội dung, đặc điểm của cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước 1.1. Khái niệm Kiểm soát quyền lực nhà nước là một hệ thống cơ chế và biện pháp được nhà nước và xã hội thực hiện nhằm xem xét, theo dõi, đánh […]

Vài gợi ý về thực hành viết sáng tạo (Nhược Lạc)

Tác giả Nhược Lạc viết: Tôi tạm dùng từ “viết sáng tạo” để phân biệt với các mục đích viết lách khác, chẳng hạn như viết nhật ký, viết thư giãn, viết xoa dịu… Viết sáng tạo có thể hiểu đơn giản là bạn viết để tạo ra tác phẩm. Nó khác cách viết dành […]