Phần mềm sinh test chấm Themis bằng Python: PythonTestMaker v4

Để đánh giá hiệu quả thuật toán của một bài toán trong Tin học hiện nay chúng ta sử dụng phần mềm chấm tự động. Phần mềm chấm bài tự động phổ biến được dùng trong các kỳ thi học sinh giỏi Tin học cũng như công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi […]

Giá trị và nơi mình thuộc về

Chuyện kể rằng: Một người cha nói với con gái: “Nếu con tốt nghiệp loại giỏi, nó là của con. Đây là chiếc xe cha đã mua được nhiều năm trước, nó đã vài chục năm tuổi…” Nhưng trước khi cha đưa nó cho con, con hãy mang nó đến trung tâm mua xe đã […]