Đọc chỉ thêm buồn! Bài viết dưới đây được đăng trên VnMedi犀利士
a và có rất nhiều comment, đồng ý có, chê bai có vì họ cho rằng làm không làm mà chê thì giỏi. Nhưng, bản chất vấn đề là công tác cứu hộ ở ta chưa ổn hay nói cách khác là chưa có. Ta chưa có những trung tâm xử lý tình huống khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn theo đúng nghĩa của nó; thiếu phương tiện kỹ thuật và thiếu đủ thứ.
(more…)