Bán lại một số tiên miền đẹp

Tên miền website (domain) nhàn rỗi. Nếu bạn cần và muốn sở hữu hãy liên hệ dainganxanh (0918918447) STT Domain 1 nguoibinhphuoc.com 2 thuvienstem.com 3 bpu.vn 4 bpu.edu.vn 5 excel.edu.vn 6 vietphuoc.vn 7 eztalk.edu.vn 8 aie.edu.vn 9 life.edu.vn 10 eae.edu.vn 11 mae.edu.vn 12 caphe.net.vn 13 vietschool.net.vn 14 vie.edu.vn 15 ame.edu.vn 16 evn.edu.vn 17 vina.edu.vn 18 […]

HỌC

Học tập là quá trình thu nhận kiến thức, kỹ năng và giá trị mới thông qua việc nghiên cứu, trải nghiệm hoặc được hướng dẫn. Học tập hiệu quả chỉ diễn ra khi người học có nhu cầu học (chủ động nghiên cứu) hoặc thích thú tham gia vào các hoạt động học (được […]

Diffusion Of Innovations Theory – Lí thuyết khuếch tán đổi mới

Lí thuyết khuếch tán đổi mới (tiếng Anh: Diffusion Of Innovations Theory) là một giả thuyết phác họa việc làm thế nào công nghệ mới và tiến bộ khác lan rộng khắp xã hội và văn hóa, từ việc giới thiệu sản phẩm đến chấp nhận sử dụng sử dụng. Khái niệm Lí thuyết khuếch […]

Nhiều khi

Nhiều lúc muốn như chí phèoĐộng vào là ông ăn vạNợ ông thì ông đòi trảChằng thèm màng chuyện thị phi Thanh cao đạo mạo mà chiGạt lừa cả con người thậtNén lòng khước từ ngọt mậtGiả cười chấp nhận trái ngang Nhiều khi chỉ muốn lang thangNhiều khi cũng muốn chơi sangNhiều khi chỉ […]