Bỗng dưng muốn… rock

Hôm nay bỗng dưng muốn ... rock !
Yahhhhhhhhhhhhhh...................
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JROGmvDyAMI] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zRIbf6JqkNc] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bIidwkqkMsk]  

Leave a Comment