DAINGANXANH.COM

Bỗng dưng muốn… rock

Hôm nay bỗng dưng muốn … rock !
Yahhhhhhhhhhhhhh……………….
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JROGmvDyAMI] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zRIbf6JqkNc] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bIidwkqkMsk]  


Tác giả

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *