Bỗng dưng muốn… rock

Hôm nay bỗng dưng muốn … rock !
Yahhhhhhhhhhhhhh……………….
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JROGmvDyAMI] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zRIbf6JqkNc] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bIidwkqkMsk]