Bình Phước : Cổng thông tin điện tử


CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MIẾU BÀ RÁ NĂM 2021
VÀ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO DANH MỤC
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA 
 

* Ngày 12/4/2021, nhằm ngày mùng 1 tháng 3 năm Tân Sửu:

– Từ 7 giờ đến 8 giờ 00: Múa lân khai hội.

– Từ 8 giờ đến 9 giờ 00: Ban quản lý Miếu Bà dâng hương trình lễ.

– Từ 14 giờ đến 16 giờ: Cúng Nhà bia tưởng niệm (đọc văn tế, ca múa nhạc lễ tại gốc Cây Cầy).

– Từ 9 giờ đến 22 giờ 00: Bá tánh cúng lễ.

* Ngày 13/4/2021, nhằm ngày mùng 2 tháng 3 năm Tân Sửu:

– Từ 7 giờ đến 8 giờ: Múa lân chào mừng, tiếp đón khách.

– Từ 8 giờ đến 9 giờ 30: Lễ công bố “Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”.

– Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 00: Đại biểu và các đoàn khách mời dâng hương.

– Từ 14 giờ đến 16 giờ: Cúng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long.

– Từ 16 giờ đến 18 giờ 00: Lễ Tiên thưởng. 

– Từ 19 giờ đến 22 giờ 00: Hát Bội phục vụ lễ hội.

* Ngày 14/4/2021, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm Tân Sửu:

– Từ 6 giờ 00 đến 10 giờ 30: Rước kiệu Bà.

– Từ 10 giờ đến 11 giờ: Lễ Chánh tế.

* Ngày 15/4/2021, nhằm ngày mùng 4 tháng 3 năm Tân Sửu:

– Từ 10 giờ: Ban Quản lý Miếu Bà hậu lễ.

[ad_2]