Số tài khoản: 107004051617

Ngân hàng: VietinBank (TMCP Công thương Việt Nam)

Chi nhánh: Bình Phước (hội sở)

Chủ tài khoản: NGUYEN VAN NGHIEM