Hồi trước, cài máy tính là kiểu gì cũng phải “chia ổ đĩa” thành C,D,E… và luôn khuyến cáo “không được lưu dữ liệu vào ổ C vì lỡ phải cài lại máy là mất hết”.

Giờ thì ngược lại, không cần thiết “chia ổ đĩa” và khuyến cáo:
Nên đồng bộ dữ liệu về ổ C (lưu dữ liệu vào ổ C) vì nếu lỡ mất máy tính thì dữ liệu của mình không bị họ lấy.

Thường thì máy tính có cài password, bọn thief nó lấy về kiểu gì cũng cài lại windows để xài hoặc bán – như vậy, dữ liệu trên ổ C thường sẽ được xóa hết khi cài win (trừ khi mục tiêu của kẻ trộm đó là trộm dữ liệu chứ không phải là cái máy tính).
Đồng thời và rất quan trọng đó là: khi mất máy tính, ta tiến hành ngắt kết nối tài khoản dữ liệu và may tính bị mất để đảm bảo kẻ trộm không truy cập được vào dữ liệu cá nhân của mình.

Mất máy tính người ta thường thấy tiếc dữ liệu hơn là tiếc cái máy.

Nếu ta dùng OneDrive để đồng bộ và sử dụng chức năng “Free up space” thì khi đã ngắt kết nối giữa tài khoản và máy tính thì kẻ trộm chắc chắn không thể lấy được dữ liệu cá nhân của mình dù có phá được password máy tính.

Đồng bộ dữ liệu đúng cách thì dù máy tính có bị mất hay bị hư thì dữ liệu cá nhân của mình vẫn an toàn. Ngoài ra ta còn có thể truy cập, sử dụng dữ liệu mọi lúc mọi nơi mà không cần thiêt phải mang theo máy tính của mình.

Tìm hiểu về Đồng bộ dữ liệu tại đây https://mie.edu.vn/