Hình ảnh - Sự kiện

Bến Tre tháng 3 – 2016

Written by dainganxanh

Không mang súng nên bắn bằng phone được mấy tấm.
Thành phố bến tre, tháng 3 năm 2016

Đền An Hội – Bến Tre

Chợ Bến Tre

null

About the author

dainganxanh

Leave a Comment