Bến Tre tháng 3 – 2016

Không mang súng nên bắn bằng phone được mấy tấm.
Thành phố bến tre, tháng 3 năm 2016

Đền An Hội – Bến Tre

Chợ Bến Tre


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *