Để hạn chế rủi ro và tránh những hậu quả đáng tiếc thì việc chuẩn bị chu đáo cho một hành trình là điều cần thiết. Tác giả xin được đề xuất 5 điểm quan trọng khi tổ chức một hành trình mà ai cũng có thể làm được xong trên thực tế chúng ta lại thường bỏ qua, đồng nghĩa với việc giao phó tính mạng của mình và những người đồng hành cho người khác một cách vô thức.

  1. Xem thông tin dự báo thời tiết nơi mình sẽ đến và cả những nơi hành trình sẽ đi qua, nếu có dự báo thời tiết xấu thì nên hoãn chuyến đi hoặc chuyển địa điểm.
  2. Trong hợp đồng phương tiện giao thông hãy yêu cầu phía cung cấp dịch vụ xuất trình và đính kèm giấy đăng kiểm phương tiện, họ tên và giấy phép điều khiển phương tiện của tài xế.
  3. Yêu cầu thay đổi người điều khiển phương tiện khi thấy có dấu hiệu không an toàn như có hơi men, nóng nảy, tình trạng sức khỏe không đảm bảo.
  4. Yêu cầu hướng dẫn nơi để, cách sử dụng áo phao và các phương tiện hỗ trợ thoát hiểm ngay trước khi hành trình bắt đầu.
  5. Yêu cầu người điều khiển phương tiện giảm tốc độ khi thấy không an toàn (quá tốc độ cho phép).

Hãy nhớ rằng “cẩn tất vô ưu” là đúc kết kinh nghiệm hàng ngàn năm của ông cha ta. Hãy cẩn thận để cuộc sống an toàn hơn!