dainganxanh’s blog (since 2005)

Ghi chép, lượm lặt, tổng hợp từ cuộc sống đó đây…
(có sự cộng tác của Robot tự động lấy tin :) )

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán module 4 tin học THPT

Mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trường THCS/THPT” là mô đun thứ tư trong 9 mô đun thuộc chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông được ban hành theo Quyết định 4660/QĐ-BGDĐT...

Continue reading...