Các học thuyết quản lý

(Tổng hợp từ nhiều nguồn)

Tổng quan về lý thuyết quản lý và thuyết quản lý theo khoa học của TAYLOR

Các tư tưởng và trường phái quản lý

Hoạt động quản lý đã có từ xa xưa khi con người biết lao động theo từng nhóm đòi hỏi có sự tổ chức, điều khiển và phối hợp hành động. Vai trò của nó đã được thể hiện một cách giản dị qua câu nói dân gian "Một người biết lo bằng cả kho người hay làm". Về sau, Các Mác đã khẳng định: "Mọi lao động xã hội trực tiếp hoặc lao động chung khi thực hiện trên một quy mô tương đối lớn, ở mức độ nhiều hay ít đều cần đến quản lý"; và ông hình dung quản lý giống như công việc của người nhạc trưởng trong một dàn hợp xướng.

Read more

Giáo dục, khoa học đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng

GS. Hoàng Tụy

Nên nhận định thế nào về con số 2/3 số tiến sĩ không làm khoa học mà làm quản lý ? -Trong số 1/3 còn lại cũng chẳng có mấy người thật sự làm khoa học, mà chỉ làm khoa học trên danh nghĩa, và rất nhiều sản phẩm của họ khó được chấp nhận là công trình khoa học theo cách hiểu thông thường trên quốc tế. Đánh giá cho đúng, tôi nghĩ chỉ 10-15% số tiến sĩ có trình độ tương xứng với bằng cấp đó trên quốc tế. Và cũng chỉ 10-15% số GS, PGS có trình độ tương xứng với các chức vụ đó trên quốc tế. Còn lại không chỉ thấp mà thấp đến tệ hại, nhiều người không có thể đứng trong phạm trù "dạy đại học", dù ở mức thấp nhất.

Read more

Ứng dụng phần mềm soạn giảng theo chuẩn e-learning

Sáng kiến kinh nghiệm năm 2011 Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập không chỉ được hiểu theo nghĩa đơn giản là dùng máy tính vào các công việc như biên soạn rồi trình chiếu bài giảng điện tử ở trên lớp. Ứng dụng CNTT được hiểu là một giải pháp trong mọi … Read more

Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập ở trường THPT chuyên Quang Trung

Hội thảo ứng dụng CNTT trong dạy học 2011 - Sở GD-ĐT Bình Phước

I. Đề dẫn

Vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng CNTT trong dạy học đã được chứng minh bằng thực tiễn giáo dục trong và ngoài nước những năm qua, nó cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy và học tập là xu thế tất yếu của giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học bằng CNTT là một chủ đề lớn được UNESCO đưa ra thành chương trình của thế kỷ XXI và dự đoán sẽ có sự thay đổi nền giáo dục một cách căn bản vào đầu thế kỷ XXI do ảnh hưởng của CNTT. Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu rõ: "Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới một xã hội học tập".

Read more

Ôn lại Logic mệnh đề

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LOGIC MỆNH ĐỀ

1.1 ĐỊNH NGHĨA MỆNH ĐỀ, GIÁ TRỊ CỦA MỆNH ĐỀ

Mệnh đề là một câu trọn nghĩa (một khẳng định) mà nội dung của nó phản ánh đúng (true) hoặc sai (or false) thực tế khác quan.
Mệnh đề đúng: Nếu nội dung của mệnh đề (A) phản ánh đúng thực tế khác quan, thì nó được gọi là mệnh đề đúng hay mệnh đề nhận giá trị đúng (viết A=Đ hay A=1)
Mệnh đề sai: Nếu nội dung của mệnh đề (A) phản ánh sai thực tế khác quan, thì nó được gọi là mệnh đề sai hay mệnh đề nhận giá trị sai (viết A=S hay A=0)
Không có mệnh đề vừa đúng vừa sai.
Các biến Đ, S (1,0) được gọi là giá trị chân lý của mệnh đề
Biến mệnh đề: Ký hiệu dùng để chỉ mệnh đề được gọi là biến mệnh đề

Read more

Phân tích câu hỏi trắc nghiệm

Bài phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan Hiện tại, việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan tạitrường THPT đang được đặc biệt quan tâm và ưu tiên tiến hành, tuy nhiên đểxây dựng được một ngân hàng câu hỏi tốt theo đúng nghĩa trắc nghiệm khách quan nhằm đánh … Read more