Vài điều suy ngẫm!

– Ta có thể khẳng định ràng "Cuộc sống vốn phức tạp" song ta cũng hoàn toàn có thể nói "Cuộc sống thật đơn giản".Vậy thực ra cuộc sống đơn giản hay phức tạp? Câu hỏi không khó trả lời và chắc chắn bạn sẽ trả lời đúng. Bạn trả lời thế nào thì đối … Read more

3 loại tình yêu

Có nhiều cách xếp loại tình yêu, nhưng ở đây người ta chia tình yêu ra làm ba loại có vẻ hợp lý nhất và hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc vào loại tình yêu mà người đó theo đuổi. 1.Tình yêu "nếu " Ðây là loại tình yêu chúng ta nhận được nếu … Read more