Hoa me tây

Cây me tây còn gọi là muồng tím, muồng ngủ, cây còng, còng còng,… tại các nước khác được biết đến với các tên gọi: cây Saman, Rain tree, Monkey pod, Filinganga, Gouannegoul, Marmar, T amalini, Palo de China… Còng có danh pháp hai phần là Samanea saman và rất nhiều danh pháp đồng nghĩa … Read more

Hoa tím Bằng lăng

Tháng mưa về  , tiếng mưa ru hời… “Bằng lăng nở phơi màu nhung nhớ mãi, dọc con đường tím lịm cả lòng em. Anh nhớ chăng một chiều nắng nhạt mềm, em đã vướng dây tơ tìm giăng lối… Có phải chăng có tình không duyên kiếp, bởi nợ đời em đã trả anh … Read more