9 năng lực, 6 phẩm chất cần trang bị cho học sinh THPT

Các nhà khoa học giáo dục Việt Nam đã đề xuất định hướng chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục trung học phổ thông những năm sắp tới như sau: 1. Các phẩm chất 1.1. Yêu gia đình, quê hương, đất nước 1.2. Nhân ái, khoan dung 1.3. … Read more

Website Kỹ năng tự vệ được trao giải Sáng tạo KHKT tỉnh Bình Phước

Sáng ngày 06/12/2011, lễ trao giải cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I đã được tổ chức long trọng tại Trung tâm văn hóa Tỉnh và truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV.
Tác giả Nguyễn Văn Nghiêm
Tại buổi lễ, BTC đã công bố và trao giải cho 23 sản phẩm thuộc 7 lĩnh vực, trong đó Website Kỹ năng tự vệ tại địa chỉ www.kynangtuve.edu.vn đã được trao giải 3 trong lĩnh vực CNTT – Điện tử – Viễn thông.

Read more