DAINGANXANH.COM

Danh mục: Lập trình Python

 • Phần mềm chấm bài thi Gõ văn bản trên MS Word

  Phần mềm chấm bài thi Gõ văn bản trên MS Word

  Tự động chấm bài gõ văn bản theo văn bản mẫu trên MS Word. Tên phần mềm: Typing Marker 1.0 Tác giả: dainganxanh Cách dùng Tổ chức thi: Đề thi là văn bản in trên giấy phát cho thí sinh. Nội quy thi cần ghi rõ: Thí sinh phải thực hiện tạo và lưu file…

 • Khóa học “Python Thực chiến”

  Khóa học “Python Thực chiến”

  Huấn luyện viên: ThS. Nguyễn Văn Nghiêm (dùng thuật ngữ “huấn luyện viên” cho đúng tinh thần thực chiến) Khóa học gồm 18 Chủ đề, từ nhập môn đến thực chiến để người học khi đã gia nhập “Thiếu lâm tự” có thể vượt qua “Thập bát Đồng nhân trận” mới được “xuống núi”: Chủ…

 • DocxToQTI – Đóng gói QTI từ file Word

  DocxToQTI – Đóng gói QTI từ file Word

  Chuẩn QTI (Question & Test Interoperability) là đặc tả tính hợp tác của ngân hàng câu hỏi và hệ thống trắc nghiệm được phát triển bởi tổ chức IMS Global Learning Consortium. QTI mô tả cấu trúc cơ bản thể hiện dữ liệu câu hỏi (item data hay question data), dữ liệu bài thi trắc…

 • Phân biệt hàm và phương thức trong Python

  Hàm hay phương thức trong Python đều là một khối lệnh được viết để thực hiện một công việc nào đó. Khi cần xử lý công việc thì chỉ cần gọi hàm hay phương thức đó ra để thực thi. Ví dụ một chương trình đơn giản sau đây có sử dụng cả hàm, cả…

 • Phần mềm sinh test chấm Themis bằng Python: PythonTestMaker v4

  Phần mềm sinh test chấm Themis bằng Python: PythonTestMaker v4

  Để đánh giá hiệu quả thuật toán của một bài toán trong Tin học hiện nay chúng ta sử dụng phần mềm chấm tự động. Phần mềm chấm bài tự động phổ biến được dùng trong các kỳ thi học sinh giỏi Tin học cũng như công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi…

 • Code Python trên vnoi.info

  Code Python trên vnoi.info

  Ghi chú làm việc với vnoi Get input khi code Python trên https://oj.vnoi.info ta sử dụng cú pháp: from sys import stdin as f Sau đó sử dụng biến  f  là một biến đã được trỏ vào file input. Dữ liệu ra chỉ cần print() Ví dụ: input có dạng sau: 3 1 4 2…

 • Python: Bài 7. Kiểu dữ liệu trong Python

  Bài này giới thiệu sơ lược các kiểu dữ liệu trong Python. Trong chương IV chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về từng kiểu dữ liệu và các thao tác xử lý đối với từng kiểu dữ liệu. 1. Kiểu số (numbers) Python sử dụng các kiểu số thường dùng trong lập trình như số…

 • Python: Bài 6. Biến, Hằng

  1. Biến và câu lệnh gán Biến là một đối tượng trong chương trình. Mỗi biến sẽ có một vị trí riêng trong bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu (giá trị) được gán. Biến trong Python được đặt theo nguyên tắc định danh (xem lại mục 2.2). Câu lệnh gán giá trị cho biến…

 • Python: Bài 5. Toán tử và lệnh gán

  1. Toán tử số học Operator Meaning Example + Cộng x + y+ 2 – Trừ x – y- 2 * Nhân x * y / Chia x / y % Lấy phần dư của phép chia (mod) x % y // Lấy phần nguyên của phép chia (div) x // y ** Lỹ thừa…

 • Python: Bài 4. Nhập, xuất dữ liệu

  1. In dữ liệu ra màn hình Để in dữ liệu ra màn hình ta sử dụng câu lện print(). Ví dụ print(‘In dòng này ra màn hình ‘) a = 5 print(‘Giá trị được gán cho a là’, a) input() 2. Nhập dữ liệu từ bàn phím Để nhận một giá trị được nhập…

 • Python: Bài 3. Câu lệnh, khối lệnh và chú thích

  1. Câu lệnh ‌Những hướng dẫn mà trình thông dịch Python có thể thực hiện được gọi là các câu lệnh. Ví dụ, a = 1 là một lệnh gán. Lệnh if, lệnh for, lệnh while,… là những loại lệnh khác mà chúng ta sẽ được tìm hiểu chi tiết trong các bài sau. ‌Thông…

 • Python: Bài 2. Từ khóa và định danh

  1. Từ khóa (keywords) Từ khóa (keyword) là những tên dành riêng của Python, chúng được định nghĩa sẵn để sử dụng. Chúng ta không thể dùng keyword để đặt tên biến, tên hàm hoặc bất kỳ đối tượng nào trong chương trình. Ví dụ một số keyword: True, False, await, else, import, pass, break,…

 • Python: Bài 1. Cài đặt môi trường

  Python là gì ? print(‘Python là gì?’) Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python vừa hướng thủ tục (procedural-oriented), vừa hướng đối tượng (object-oriented) đồng thời có thể nhúng vào ứng dụng như một giao tiếp kịch bản…

 • Python: Bài 0. Giới thiệu loạt bài Lập trình Python

  Loạt bài này là nội dung lược dịch từ khóa học Learn Python Programming được cung cấp bởi Programiz. Về cơ bản, các bài học được giữ nguyên cấu trúc và nội dung kiến thức theo từng bài. Tuy nhiên, giáo trình có bổ sung một vài phần nhỏ, có thay đổi trình tự một…

 • Sách: Python Tin học 11

  Sách: Python Tin học 11

  Tài liệu dùng kèm Sách giáo khoa Tin học 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (NXB. Giáo Dục – Tái bản lần thứ 4, năm 2009). Tài liệu được trình bày theo cấu trúc Sách giáo khoa Tin học 11. Các ví dụ và bài tập, bài thực hành trong sách giáo khoa…

 • Giáo trình Hướng dẫn lập trình Python cơ bản

  Tài liệu của THE DARIU FOUNDATION Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao và dễ tiếp cận hơn đối với những người mới bắt đầu học ngôn ngữ lập trình. Nếu so sánh Python với các ngôn ngữ truyền thống như Pascal hay C thì mức độ phức tạp của Python là thấp…