DAINGANXANH.COM

Danh mục: Đo lường & Đánh giá

 • Nhập môn phân tích dữ liệu

  Chuỗi video bài giảng nhập môn phân tích dữ liệu cung cấp bởi Microsoft được lồng tiếng Việt

 • Bạn tư duy thiên về bán cầu não phải hay trái

  Psychobiologist and Nobel Prize winner Roger W. Sperry found that the brain’s 2 hemispheres—left and right—function differently, and the way you think depends on which of the sides is dominant. Based on his research there are numerous tests that can determine your thought process and personality traits. At Bright Side, we evaluated many of these…

 • Mendeley: công cụ quản lý trích dẫn miễn phí

  Mendeley: công cụ quản lý trích dẫn miễn phí

  Trong các bài viết trước dainganxanh đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm công cụ hỗ trợ quản lý và trích dẫn tài liệu trong viết báo cáo nghiên cứu như EndNote, Zoreto. Bài này là một phần mền tương tự và có nhiều ưu điểm mà tác giả thấy hài…

 • Digital 2020 Vietnam – Bức tranh toàn cảnh xã hội số ở Việt Nam

  Digital 2020 Vietnam – Bức tranh toàn cảnh xã hội số ở Việt Nam

  Báo cáo là một bức tranh toàn cảnh về xã hội số của Việt Nam đến tháng 01/2020. Theo báo cáo, tháng 01 năm 2020 Việt nam có 96.9 triệu người, trung bình mỗi người sở hữu 1.5 điện thoại (cả nước có 145.8 triệu điện thoại di động đang hoạt động); 68.17 triệu người…

 • Tài liệu tập huấn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

  Tài liệu gồm 2 phần: Phần thứ nhất, hướng dẫn báo cáo viên tổ chức các hoạt động để học viên tự chiếm lĩnh tri thức về nội dung, phương pháp NCKHSPƯD, thông qua việc nghiên cứu tài liệu, thảo luận chia sẻ, thực hành, … Phần này gồm 7 bài học. Các bài đều…

 • Tài liệu tập huấn biên soạn trắc nghiệm khách quan môn toán

  Chia sẻ với các bạn tài liệu tập huấn biên soạn trắc nghiệm khách quan môn toán do khoa Toán Tin trường đại học Sư phạm Hà nội biên soạn. Tóm tắt nội dung chuyên đề Chuyên đề cung cấp những tri thức, kỹ năng cơ bản về việc ôn luyện thi trắc nghiệm môn…

 • Nghiên cứu ứng dụng E-Learning trong trường phổ thông

  Đổi mới phương pháp dạy – học là một trong những mục tiêu lớn ngành giáo dục & đào tạo đặt ra trong giai đoạn hiện nay và được Nghị quyết TW2, khoá VIII chỉ ra rất rõ ràng và cụ thể: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục – đào tạo, khắc phục…

 • Introduction to IATA – 1.3.2.2. Item data formats for partial credit items

  Định dạng dữ liệu cho câu hỏi nhiều mức Partial credit (or graded-response) items are test items that have more than one score value. For example, instead of being scored as 0 or 1, an item with different levels of correctness may be scored as 0, 1, or 2, where 0 represents an attempted response,…

 • Sơ lược lý thuyết bảng hỏi

  Tài liệu của tác giả Ngô Văn Thứ, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2005 [scribd-doc doc=”289908632″ key=”dainganxanh” ]

 • Introduction to IATA – 1.3.2.1. Answer key formats

  Định dạng đáp án In the column with the header ‘Key’ in an item bank data file, you must provide IATA with information it can use to score each item. In the simplest case, for multiple choice test items with a single correct option, the value in each column should be the alphanumeric character corresponding…

 • Introduction to IATA – 1.3.2. Item Data

  Dữ liệu câu hỏi IATA produces and uses item data files with a specific format. An item data file contains all the information required to perform statistical analysis of items and may contain the parameters used to describe the statistical properties of items. An item bank produced or used by IATA should contain the variables…

 • Introduction to IATA – 1.3.1.3. Variables reserved by IATA

  Các biến dành riêng trong IATA During the analysis of response data, IATA will calculate a variety of different working variables. The names of these working or output variables are restricted and should not be used as names of test items or questionnaire variables. These variables, which IATA adds to the scored test data file,…

 • Introduction to IATA – 1.3.1.2. Item naming

  Định danh câu hỏi thi It is important to assign a unique name to each item in a national assessment program (see Anderson and Morgan 2008; Greaney and Kellaghan 2012). All statistical analyses performed on a test item should be linked clearly to the name or label of an item. If an item is repeated…

 • Introduction to IATA – 1.3.1.1. Treatment of Missing and Omitted Data

  Xử ký Dữ liệu thiếu và dữ liệu bỏ qua Missing data occur when a student does not provide a response to a test item. When this happens, rather than leaving the data field blank, a missing value code is used to record why the response is missing. There are two types of missing responses:…

 • Introduction to IATA – 1.3.1. Response data (dữ liệu phản hồi)

  Response data include the response of each student to each test item. The test results imported in the response data file must allow for automated scoring; this means that the item response data should include the codes representing how students actually response to items. For example, if the response data are from a multiple choice…

 • Introduction to IATA – 1.3. Assessment Data (dữ liệu đánh giá)

  There are two main types of data produced by and used in the analysis of assessments: response data and item data. Response data are produced by the individual learners as they answer questions on a test. A test is a specific collection of questions that evaluate a common domain of proficiency or knowledge. Individual questions…

 • Introduction to IATA – 1.1. Overview

  The item and test analysis software (IATA) accompanying Part II of this book is intended to help national assessment practitioners, researchers, and others analyze test item data as well as build effective assessment tools.  IATA was designed to offer a user-friendly way to address many statistical considerations related to national assessments. It targets specifically those…