ICT trong Giáo dục

Hướng dẫn làm việc trực tuyến sử dụng bộ công cụ Google Workspace

Giới thiệu chung Làm việc trực tuyến Làm việc trực tuyến là hình thức trao đổi nội dung công việc với đồng nghiệp thông qua điện thoại, máy tính có kết nối internet và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ như Google Workspace, Zalo, Facebook, Skype… Trong đó, Google Workspace là một bộ...

Continue reading...

Blended learning on practice

Blended learning on practice – Case studies from leading schools Tài liệu về dạy học kết hợp phương pháp tổ chức dạy học truyền thống và e-learning [embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1sgxgGdf_LsRqZ19_cVj9EKdHUZqo0VCB/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ] https://drive.google.com/file/d/1sgxgGdf_LsRqZ19_cVj9EKdHUZqo0VCB

Continue reading...