DAINGANXANH.COM

Change font trong SPSS

Chuyển đổi font chữ nếu muốn nhập label, value có dấu tiếng Việt nhé


Tác giả

Comments

Một bình luận cho “Change font trong SPSS”

  1. […] Chỉ định font chi tiết hơn nữa thì xem bài này: http://dainganxanh.wordpress.com/2012/05/09/change-font-trong-spss/ […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *