Chuyển đổi định dạng file hay giới bình dân gọi là “đổi đuôi” cho file đôi lúc rất cần thiết.
CloudConvert là phần mềm chuyển đổi định dạng chuyên dụng,  không cần cài đặt mà vẫn có thể chuyển nhanh hàng trăm định dạng tập tin thuộc nhiều nhóm như hình ảnh, văn bản, âm thanh hay video từ dịch vụ “đám mây” ngay trên trình duyệt.
Một số định dạng thông dụng có thể chuyển đổi qua lại như:

  • Video: avi, 3gp, mp4, mkv, mov, webM, wmv, ogg, mpg, rm…
  • Audio: aac, ac3, wma, mp3, ogg, wav, m4a, flac, wav..
  • Nén: 7z, ace, rz, tar, zip, rar..
  • Văn bản: doc, docx, pdf, odt, txt và cả định dạng sách điện tử (ebook) như chm, epub, cbr, azw, azw3, oeb, prc
  • Hình ảnh: bmp, cdr, eps, jpg, jpeg, gif, ico, png, psd, svg, tif, webp… bao gồm hai định dạng đồ họa CAD (dwg và dxf)
  • Trình diễn: ppt, pptx, svg, swf, html…
  • Bảng tính: csv, ods, xhtml, xls, xlsx

Để sử dụng ta chỉ cần truy cập theo địa chỉ: www.cloudconvert.com

Đơn giản, hiệu quả.