Tặng: Trường Sinh

Ngày anh về mưa cũng buồn rơi

Bâng khuân lặng nhớ một khoảng trời

Thương lắm những ngày ta quấn quýt

Bên người Sơn Nữ dáng tinh khôi.

Nay ta về đây cùng nỗi nhớ

Chim chóc cũng buồn thôi hót ca

Buồn vui một thuở ai còn nhớ

Ngậm ngùi len lén cõi hồn ta.

[dainganxanh]