Xem dấu ấn 2011 và ấn tượng với phát biểu của vị giáo sư (không nhớ tên) “Ta đang sống trong xã hội hiện tại chứ không phải xã hội hiện đại, còn lâu ta mới đạt đến một xã hội hiện đại” khi nói về những điều chướng tai gai mắt của giới giải trí và báo chí thời gian qua mà người dẫn chương trình cho là “những mặt trái của xã hội hiện đại”.
Đồng quan điểm với chương trình khi nhận định rằng giới truyền thông Việt đã coi những hành vi lệch chuẩn như một miếng mồi để câu khách và coi nó như chuyện bình thường; đôi lúc tôi có cảm giác như họ đang tôn vinh cái xấu, cái lệch chuẩn, và đến một ngày nào đó xã hội đều cảm thấy thế thì loạn mất.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng “đừng đổ lỗi hết cho các em mà phải thấy lỗi này là ở mình” (mình nhĩa là thế hệ đi trước, những người đang điều hành đất nước…) và vị giáo sử tham gia chương trình hôm ấy cũng nhận định lỗi này là do những người đi trước, do yếu kém trong quản lý… Vote cho nhận định của hai vị! Rõ ràng là cứ đà này thì xã hội thật nguy hiểm, các giá trị truyền thống bị lãng quên, giá trị thẩm mỹ bị xuyên tạc và đạo đức xã hội sẽ suy đồi tệ hại.