Đại học Kinh tế quốc dân

Một số hình ảnh chụp tại ĐH Kinh tế quốc dân, tháng 9 năm 2020, nhân dịp tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục năm 2020.