dainganxanh LMS

Đăng nhập vào hệ thống LMS:

 

dainganxanh LMS là hệ thống quản lý học tập trực tuyến để tổ chức các lớp tập huấn, các khóa học theo hình thức E-Learning và dạy học theo mô hình Blended.

Các course hiện có

- Lập trình Scratch

- Lập trình App Inventor

- Lập trình Arduino

- Lập trình Python

- Tin học ứng dụng dành cho giáo viên