DAINGANXANH.COM

dainganxanh LMS

Đăng nhập vào hệ thống LMS:

 

dainganxanh LMS là hệ thống quản lý học tập trực tuyến để tổ chức các lớp tập huấn, các khóa học theo hình thức E-Learning và dạy học theo mô hình Blended.

Các course hiện có

– Lập trình Scratch

– Lập trình App Inventor

– Lập trình Arduino

– Lập trình Python

– Tin học ứng dụng dành cho giáo viên