Danh sách trúng tuyển vào trường chuyên Quang Trung năm học 2011 – 2012

Chuyên Toán

Chuyên Toán-Tin

Chuyên Vật lý

Chuyên Hóa học

Chuyên Ngữ Văn

Chuyên Anh văn

Cận chuyên