Có nhiều phần mềm hỗ trợ đọc và chuyển nội dung file ảnh thành dạng ký tự (chuyển hình thành chữ) giúp việc nhập nội dung văn bản in vào máy tính được thực hiện nhanh bằng cách chụp ảnh rồi chuyển đổi thành văn bản thay vì fải gõ lại. Tuy nhiên, việc cài đặt phần mềm trên máy cá nhân đôi khi phức tạp hoặc phải trả phí (đối với những phần mềm thương mại). Vì vậy, tác giả giới thiệu một công cụ trực tuyến (free-ocr) vừa cho sử dụng miễn phí, vừa không phải cài đặt; giúp bạn dễ dàng chuyển đổi nội dung file ảnh sang dạng text.
Free-OCR.com là một công cụ nhận dạng ký tự quang học (OCR – Optical Character Recognition) trực tuyến miễn phí, không cần đăng ký sử dụng, không yêu cầu cung cấp thông tin người dùng. Để sử dụng, người dùng chỉ cần tải lên các tập tin hình ảnh và sau đó sao chép kết quả dán về file word của mình hoặc tải file text về máy tính. Free OCR hỗ trợ file ảnh có định dạng JPG, GIF, TIFF BMP hoặc file PDF (nhưng chỉ đọc được trang đầu của file).
Các bước  thực hiện:

  • Truy cập: http://www.free-ocr.com ;
  • Click “Choose file” để chọn file ảnh cần tải lên hoặc nhập địa chỉ file ảnh vào “Enter an URL”;
  • Chọn ngôn ngữ
  • Chọn Start

Sau khi chọn start chương trình sẽ tiến hành upload file ảnh và tiến hành xử lý. Kết quả sẽ được trả về sau ít phút tùy theo số ký tự trong văn bản nhiều hay ít. Tải file kết quả tại “Download as text file:…” hoặc copy nội dung về sử dụng.
freeOCR