Chuẩn QTI (Question & Test Interoperability) là đặc tả tính hợp tác của ngân hàng câu hỏi và hệ thống trắc nghiệm được phát triển bởi tổ chức IMS Global Learning Consortium. QTI mô tả cấu trúc cơ bản thể hiện dữ liệu câu hỏi (item data hay question data), dữ liệu bài thi trắc nghiệm (test data/assessment data) và dữ liệu trong những báo cáo kết quả trắc nghiệm tương ứng. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn QTI là một tệp XML đặc tả rõ nội dung và cách trình bày câu hỏi, đáp án đúng, cách xử lý đáp án của thí sinh, do đó dễ dàng được chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Sử dụng DocxToQTI để đóng gói câu hỏi

DocxToQTI là phần mềm đóng gói bài trắc nghiệm theo chuẩn QTI từ file Microsoft Word (.docx) giúp việc đưa bài kiểm tra lên LMS được đơn giản và tiết kiệm thời gian.

File word được lưu cùng thư mục với file DocxToQTI.exe. Khởi chạy chương trình ta sẽ thấy 2 yêu cầu: (1) Nhập tên file word và (2) nhập tên file để lưu kết quả.

Chương trình hỗ trợ 3 dạng trắc nghiệm khách quan gồm:
– Câu hỏi 4 phương án 1 lựa chọn (không cần từ khóa)
– Câu hỏi nhiều phương án nhiều lựa chọn (từ khóa là [MANY]
– Câu hỏi Đúng – Sai (từ khóa là [TF]

Các câu hỏi được bắt đầu bằng từ khóa [<BR>]  ở dòng thứ nhất (gọi là dòng khai báo), dòng thứ 2 là nội dung câu hỏi, dòng thứ 3 trở đi là các phương án trả lời.

Phương án đúng:

– Câu hỏi 1 lựa chọn: phương án đúng nằm dòng trên cùng
– Câu hỏi nhiều lựa chọn: phương án đúng có dâu cộng “+” ở đầu dòng
– Câu hỏi Đúng-Sai: phương án đúng là chữ F nếu là sai, chữ T nếu là đúng.

Từ khóa [<BR>], [Many], [TF] có thể nằm ở bất cứ vị trí nào ở dòng khai báo.

Mỗi đối tượng (dòng khai báo | câu hỏi | từng phương án trả lời) phải trên một dòng duy nhất và chỉ có thể là ký tự (text) hoặc hình ảnh.

Nếu câu hỏi là text trình bày trên nhiều dòng thì giữ phím Shift+Enter thay vì nhấn Enter.

Đăng tải lên LMS

Câu hỏi được đóng gói từ phần mềm DocxToQTI có thể dùng cho các LMS có hỗ trợ import QTI như Canvas, NEO LMS, MaTrix LMS,…

Chọn Import QTI để upload gói câu hỏi đã được đóng gói bưởi DocxToQTI

Tải chương trình tại đây: https://app.box.com/s/qi5di0ny3vd0yxcb23k0wf3bjso1gky2

Xem Sáng kiến sử dụng NEOLMS (“Ứng dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến trong giảng dạy môn tin học”) tại đây: https://dainganxanh.com/day-hoc-ket-hop-blended-voi-neolms/