Cùng với Quest, Conquest, Iteman; IATA là một phần mềm phân tích, kiểm định câu hỏi thi, đề thi; hỗ trợ xây dựng các đề thi có độ tin cậy, độ giá trị với mục tiêu giảm thiểu sai số giữa điểm thi và điểm số thực của thí sinh.

Như chúng ta biết, tất cả các điểm thi đều chỉ là tương đối. Nếu một thí sinh được làm các bài thi được xem là tương đương nhưng với các câu hỏi khác nhau thì không thể chắc chắn rằng thí sinh đó đạt điểm như nhau. Sự khác biệt về điểm số giữa các lần làm bài là do “lỗi đo lường” trong quá trình soạn câu hỏi và xây dựng đề thi. Lỗi đo lường giải thích sự khác biệt giữa điểm số bài thi và “điểm số thực”, điểm số mà thí sinh đạt được khi không có sự may mắn khi làm bài thi (không chọn đại). Mục đích quan trọng của việc thiết kế bài thi là giảm thiểu lỗi đo lường. Để giảm thiểu lỗi đo lường, IATA xác định, chỉ ra những câu hỏi mơ hồ có thể làm phát sinh lỗi đo lường để điểu chỉnh, thay thế hoặc loại bỏ.

So với các phần mềm thế hệ trước, phần mềm phân tích đề thi IATA có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và bổ sung nhiều phép thống kê hữu ích cho việc phân tích, kiểm định câu hỏi thi và đề thi. Hỗ trợ phân tích theo mô hình Rasch và không theo mô hình Rasch…
Dự án Dịch thuật tài liệu IATA nhằm mục đích phổ biến phần mềm hữu dụng này, giúp IATA dễ “đến tay” những người quan tâm, những người làm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng; góp phần cải thiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong giáo dục.

Trên tinh thần “hướng dẫn sử dụng” nên nhiều phần tác giả viết lại theo ngôn phong tiếng Việt chứ không biên dịch câu chữ nhưng vẫn đảm bảo truyền đạt đầy đủ nội dung của đoạn văn. Mong nhận được sự cộng tác, góp ý, chỉnh sửa bản dịch để tài liệu được chính xác, dễ hiểu và có ích cho người đọc. Nếu bạn nào có sử dụng nguyên văn thì vui lòng ghi nguồn từ web dainganxanh.com nhé.

Xin chân thành cảm ơn!