Khiết tinh nhưng vẫn rạng ngời
Ai kia khoe sắc em thời trắng trong
Đường đời muôn nẻo thong dong
Mặc ai thương ghét mãi không thay màu

Thương thương hận hận sầu sầu
Ngàn năm vẫn thế sức đâu mà buồn