Hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu và hồi sức quốc tế 2016

Hướng dẫn quy trình sơ cấp cứu và hồi sức quốc tế 2016 dành cho cán bộ quản lý chương trình sơ cấp cứu của Hội quốc gia, nhóm cố vấn khoa học, hướng dẫn viên sơ cấp cứu và những người tham gia ứng phó đầu tiên.

Lưu ý:

Thông tin y học thay đổi liên tục và do đó, không nên được coi là thông tin hiện hành, đầy đủ hoặc bao gồm đầy đủ khía cạnh. Bạn không nên tin tưởng vào thông tin ở trong hướng dẫn này để đưa ra phác đồ điều trị cho bản thân hoặc bất kỳ cá nhân nào khác; nếu bạn vẫn quyết định dựa vào các thông tin đó thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với các rủi ro có thể xảy ra.

Hướng dẫn này cung cấp các thông tin chung chỉ dành cho mục đích đào tạo. Hướng dẫn này không được thiết kế để đưa ra và cũng không đưa ra lời khuyên về y học, chuẩn đoán chuyên khoa, ý kiến, phương pháp chữa trị hoặc dịch vụ. Hướng dẫn không nhằm thay thế cho chăm sóc y tế hoặc chuyên nghiệp, và thông tin này không nên được sử dụng như là một phương pháp thay thế cho việc đi khám bệnh, gọi điện, nhận tư vấn hoặc lời khuyên từ thầy thuốc hoặc đơn vị chăm sóc sức khỏe khác. Hiệp hội Chữ thập đỏ và

Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bất kỳ lời khuyên, phác đồ điều trị, chuẩn đoán hoặc bất kỳ các thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm khác mà bạn nhận được thông qua cuốn tài liệu hướng dẫn này.

[ad_2]

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1V17b0kD1fQuZZQbrabHz6mFZbUCYYpjB/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]