Nhanh quá phải không em
Thời gian trôi như cơn gió thoảng
Một chút lòng lơ đãng
Đã muộn màng , đã xa…

Lâu quá phải không em
Hai mươi năm dài đằng đẵng
Vẫn giữ hình cũ
Vẫn giật mình chếnh choáng mơ say