Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học

Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học – Sở GD&ĐT Quảng Ninh

 

[embeddoc url=”https://drive.google.com/file/d/1RAXxHXglwP3EPQn-MHYgfUBBKG7g7NIB/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]