Có người vui thú điền viên
Có người mỏi bước truân chuyên hồng trần


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *