Những điều mắt thấy, tai nghe vốn dĩ là những điều có thể tin tưởng và thường là sự thật. Tuy nhiên, ở kỷ nguyên công nghệ số, khi mà trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển thì những điều mắt thấy tai nghe cũng không còn tin được. Thử xem video dưới đây để bớt tin vào điều mắt thấy tai nghe:

Video 1. Cá đẻ trứng như gà

Video 2. Obama giả được tạo với IA