MIE VIỆT NAM

[email protected]

MIE Việt Nam hỗ trợ, cung cấp giải pháp ứng dụng CNTT trong giáo dục cho trường học và giáo viên tại Việt Nam.

MIE Việt Nam cung cấp, hỗ trợ xây dựng và vận hành:

  • Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS)
  • Phần mềm & giải pháp dạy học, hội thảo trực tuyến
  • Lưu trữ, đồng bộ & an toàn dữ liệu
  • Cung cấp các khóa học, tập huấn trực tuyến và trực tiếp về CNTT trong giáo dục.

Các dịch vụ hỗ trợ cho trường học và giáo viên

1. Tài khoản Google Workpalace G Suite Basics - G Suite Logo Transparent | Transparent PNG ...

Người dùng được cấp tài khoản sẽ sở hữu:

Google Drive không giới hạn dung lượng để đồng bộ dữ liệu với máy tính, điện thoại, máy tính bảng…

Google Meet (Hangout meet) hệ thống học/họp trực tuyến qua mạng lên đến 250 người họp/học đồng thời

Google Classroom đầy đủ tính năng…

2. Tài khoản Office 365 A1

Microsoft Office 365 bao gồm bộ ứng dụng văn phòng online (MS Word, Excel, PowerPoint, Onenote,…) và sở hữu nhiều ứng dụng khác.

Đặc biệt Người dùng được sở hữu 1 TB (= 1024 Gigabyte) dung lượng lưu trữ với OneDrive để đồng bộ dữ liệu với máy tính, điện thoại, máy tính bảng…

Đồng bộ dữ liệu với tài khoản MIE có gì đặc biệt?

  • Tự động đồng bộ dữ liệu – không lo mất dữ liệu – ngay cả khi bạn có để mất máy tính;
  • Dễ dàng khôi phục mật khẩu khi quên vì được hỗ trợ 24/7 từ Việt Nam;
  • Không sợ máy tính, điện thoại, ipad,…hết dụng lượng với tính năng giải phóng dung lượng (Free up space) mà vẫn nguyên vẹn dữ liệu.
  • Sử dụng cùng lúc cả Google Workpalce và Office 365 A1 với cùng một địa chỉ email.

Cam kết từ mie.edu.vn:

Hỗ trợ các bạn trong việc ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học và công việc.
Hỗ trợ cài đặt và xử lý sự cố trong việc đồng bộ dữ liệu giữa OneDrive, Google Drive với các thiết bị như máy tính, điện thoại,…

Liên hệ