MIE Việt Nam – hỗ trợ, cung cấp giải pháp ứng dụng CNTT trong giáo dục cho trường học và giáo viên tại Việt Nam.

Thông tin nhận ủng hộ cho Dự án MIE từ người dùng:

Số tài khoản: 107004051617
Ngân hàng: VietinBank (TMCP Công thương Việt Nam)

Chi nhánh: Bình Phước (hội sở)

Đóng góp của các bạn sẽ góp phần cùng tác giả duy trì dịch vụ và hỗ trợ người dùng trong những năm tiếp theo của dự án.

Quét mã QR