Trời còn mưa ướt thêm…

https://youtu.be/Au87MfaLsFc