Nếu em ngồi sau anh
Vòng tay ôm thật chặt
Anh sẽ chở em đến tận cùng trái đất
Vất nỗi ưu phiền
(Như chàng thổ dân vất bỏ cái chai …)
Vào cõi hư vô…
Nếu em ngồi sau anh
Vòng tay ôm thật chặt
Anh sẽ dùng bờ vai thấm khô dòng nước mắt
Lau sạch bụi muộn phiền
Cho hạnh phúc sáng long lanh
Nếu em ngồi mãi cùng anh
Và vòng tay ôm anh thật chặt
Ta sẽ cùng nhau đến tận cùng trời đất
Nếm đủ Vui – Buồn – Khổ – Hạnh – Yêu – Thương.
dainganxanh – SG.01/10/09