Tự động chấm bài gõ văn bản theo văn bản mẫu trên MS Word.

Tên phần mềm: Typing Marker 1.0
Tác giả: dainganxanh

Cách dùng

Tổ chức thi:

Đề thi là văn bản in trên giấy phát cho thí sinh.

Nội quy thi cần ghi rõ: Thí sinh phải thực hiện tạo và lưu file trước khi gõ nội dung theo đúng định dạng: SBD.docx (SBD là số báo danh của thí sinh dự thi) .

Chấm bài:

Chép tất cả bài làm của thí sinh vào một folder và một file văn bản mẫu (đề bài). Có thể tạo form nhận file bài làm của thí sinh hoặc chép thủ công bằng USB (nếu phòng máy có cài Netop School thì thu bài sẽ đơn giản hơn).

Chạy chương trình để phân tích, chương trình sẽ xuất ra các thông số như:

  • Thời gian làm bài của thí sinh (tính từ khi tạo file Hoặc nhập thời gian bắt đầu làm bài – đến khi lưu lần cuối)
  • Số từ gõ đúng so với văn bản mẫu
  • Tỷ lệ từ gõ đúng so với văn bản mẫu
  • Số từ gõ sai so với văn bản mẫu
  • Tốc độ gõ /phút (tính theo từ gõ đúng)

Biên bản chấm được xuất thành file CSV và lưu vào cùng folder với các bài thi, người dùng có thể dùng Excel phân tích thêm để xếp giải theo các tiêu chí riêng của kỳ thi dựa trên các số liệu đã có từ phần mềm.

Hình ảnh chạy phần mềm

Ví dụ chạy phần mềm với 06 thí sinh:

Chọn chế độ chấm theo cách tính giờ làm bài (mặc định theo thời gian tạo file hoặc Nhập thời gian bắt đầu tính giờ làm bài của cuộc thi)
Biên bản chấm

Tải về sử dụng

Phần mềm đang tiếp tục hoàn thiện, vui lòng liên hệ tác giả để dùng thử

Tải về tại đây: https://app.box.com/s/dacw1pjf372wken5adok0r3924tn7sgp