Nở làm chi giữa đêm mưa
Sao không đợi sớm mai vừa hừng đông
Ngạt ngào chi hương mưa giông
Tả tơi cánh mỏng nát lòng quỳnh hoa!


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *