DAINGANXANH.COM

Riêng mình

Riêng mình trong cõi thẳm sâu
Chẳng mong ai hiểu nỗi sầu riêng mang


Tác giả

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *